SAMMEN GROR VI har i samarbejde med Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udviklet konceptet Mobile Erindringshaver - rullende køkkenhaver, der tager afsæt i at genskabe oplevelser og vække værdifulde minder fra den enkelte borgers liv i og omkring arbejdet med haver og oplevelser i naturen. Der søges i øjeblikket om midler til et pilotprojekt, hvor det er ønsket at teste havernes opbygning, indhold og håndtering, samt udvikle undervisningsforløb til frivilliggrupper, som gerne vil arbejde med aktiviteter målrettet demente borgere.