I 2017 indledte SAMMEN GROR VI et samarbejde med Projekt Højvangen i Skanderborg og Museum Skanderborg. Højvangen er Skanderborgs største almene boligområde, som samlet har ca. 600 lejligheder fordelt på Midtjysk Boligforening og Skanderborg Andelsboligforening. Projektet bygger på en høj grad af frivillig indsats, og den grundlæggende tanke er at koble natur, råvarer, madlavning og sundhed sammen på tværs af kulturer, samt at arbejde med sprog og historie gennem konkrete, praktiske projekter.                                             

Projektet er finansieret af midler fra Bodil Pedersen Fonden, Skanderborg Kommunes pulje til grønne partnerskaber, Tuborgfondet og Friluftsrådet.